data evento: 19 -26 -28 febbraio 2017
sito evento: www.carnevalegallipoli.it/

Carnevale di Gallipoli - 19 26 e 28 Febbraio 2017

Domenica 19 e 26 e martedì 28 febbraio 2017 76° Carnevale di Gallipoli a Gallipoli (Le) nel Salento.

PROGRAMMA

Carnevale di Gallipoli - 19 26 e 28 Febbraio 2017

Carnevale di Gallipoli 2017 - PROMO from skakkomatto on Vimeo.